• Du har valt: Sörmland

Hälsobesök 3 till 5 månader

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala kring, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Hälsoundersökning

Somatisk undersökning

 

Vaccinationer

Följ upp om barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

 

Barn i behov av riktade insatser

Ta ställning till ytterligare :

  • läkarbesök
  • sjuksköterskebesök
  • hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra.

Uteblivna besök på BVC

 

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan