• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Föräldragrupp: föräldrar tillsammans

Syfte och introduktion till temat, diskussionsfrågor, hjälpmedel och material till föräldraträffen samt länkar till fördjupningsmaterial.

Syfte med temat

Introduktion till temat

Jämnställt föräldraskap är bra för hälsan

Barn och föräldrars hälsa påverkas positivt av jämställdhet i familjen. BHV-sjuksköterskan har en viktig roll i att vägleda föräldrar till ett föräldraskap där båda föräldrarna är delaktiga - både känslomässigt och praktiskt. Det finns många goda anledningar till att tidigt uppmuntra och stödja föräldrar till en dialog om det gemensamma föräldraskapet. Oavsett om de lever tillsammans som par eller inte. Att prata om jämställt föräldraskap passar mycket bra som tema i en föräldragrupp där man får dela erfarenheter med varandra, diskutera viktiga ämnen och inspireras av varandra.

Forskning visar att en jämnare fördelning av omsorg om barn, hushållsarbete och föräldraledighet bland annat leder till stabilare parrelationer med färre separationer, mindre inkomstskillnader mellan män och kvinnor, och att barn får möjlighet till en nära relation med båda sina föräldrar. Forskning har också visat att pappor som delar lika på föräldraledigheten upplever mindre stress och känner sig tryggare i sin föräldraroll.

Att stötta varandra och hjälpas åt i föräldraskapet handlar bland annat om att dela på ansvaret för den känslomässiga omsorgen om barnet, vilken lägger grunden till att utveckla en trygg och nära relation till sitt barn. Det innefattar även att dela på den praktiska omsorgen om barnet och vardagslivet tillsammans. Forskning har visat att kvalitén på föräldrateamet (co-parenting) spelar stor roll för barns utveckling och välbefinnande.

Punkterna nedan kan man använda som en sammanfattning efter att föräldrarna fått prata tillsammans utifrån de diskussionsfrågor man valt ut för temat.

Att vara ett bra föräldrateam handlar om att: 

 • stötta varandras föräldraskap
 • fördela ansvaret för barnet
 • känna tillit till varandra som föräldrar
 • kunna hantera konflikter i den vuxna relationen.

Att träna sig på att vara förälder

När ett barn kommer till världen, blir också föräldrarna till. Tillsammans ska man utvecklas i de nya rollerna. Hur mycket man än försökt förbereda sig, läsa på innan, lyssnat till goda råd och andras erfarenheter, stämmer sällan ens förväntningar med den nya verklighet man upplever med sitt eget barn. Som förälder fortsätter man att utvecklas genom hela livet, precis som ens barn gör. Ju mer man får öva, desto mer lär man sig, och ju mer man lär sig, desto tryggare blir man.

Den förälder som är hemma den första tiden med barnet, lär sig ofta fortare att förstå och tolka barnets signaler, och upplevs ganska snart få ett försprång i förhållande till den andra föräldern. För att utvecklas och lära sig nya föräldraförmågor måste man få prova, göra fel och försöka på nytt igen. En förutsättning för att båda föräldrar ska kunna utveckla sina respektive föräldraförmågor, är att föräldrarna stöttar varandra i att ta hand om barnet var för sig, med sådant som blöjbyten, nattning, bad, matning, tröst, lek och samspel.

Diskussionsfrågor

Material och hjälpmedel

Samverkansparter

Vid dessa tillfällen kan BHV-sjuksköterskan samverka med familjeterapeut eller socialtjänstens förebyggande verksamhet.

Bilder som samtalsstöd

Film

Röster om manlighet – En pappa berättar (Youtube)

Poddavsnitt som introduktion eller förberedelse

Föräldragruppspodden är framtagen av region Stockholm för att vara ett hjälpsamt inslag i föräldragrupper. Både för att få en kort introduktion till ämnet och för att starta reflektion hos föräldrar. Man kan lyssna på aktuellt avsnitt tillsammans i gruppen eller låta föräldrar lyssna på aktuellt avsnitt inför den träff som kommer.

Föräldragruppspodden ”Gemensamt föräldraskap: Stötta varandra, fördela ansvaret”

Fördjupning för BHV-sjuksköterska och föräldrar

 •  Att inte bo ihop när man har en bebis, Broschyr om bland annat gemensamt föräldraskap för nyblivna föräldrar som inte bor ihop från Region Stockholm
 • Vi ska ha barn: Handbok i ett jämställt föräldraskap, Björk, Marie 2018
 • BVC-podden
  • Avsnitt 25, ”Jämställt föräldraskap: Vad ljus framtiden kan bli”
  • Avsnitt 121 ”Föräldraledigt- vad händer när en lämnar, en tar över”
  • Avsnitt 122 ”Föräldraledigt - ska BVC verka för att dela lika?”

Till toppen av sidan