• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 10 månader

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 10 månaders ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

Ålder 10 månader
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Reser sig, går utmed (möbler). Grovmotorik  Tryggt barn med möjlighet att röra sig fritt. Inga tendenser att resa sig från sitt/krypställning.  Uppföljande undersökning BHV-team
I kombination med annan avvikelse:
Remiss till barnläkare
Pincettgrepp (tumme mot pekfinger) Finmotorik Träkula 5-10 mm på snöre eller liknande. Tvärhandsgrepp (tumme mot hand). Uppföljande undersökning BHV-team
I kombination med annan avvikelse:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare
Förstår enstaka ord. Hörsel, tal och kommunikation. Anamnes samt t.ex. "Var är lampan?" Verkar inte uppfatta/förstå. Uppföljande undersökning BHV-team
I kombination med annan avvikelse:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare
Leker tittut. Samspel, kommunikation. Anamnes samt någon "gömmer sig" bakom dörr eller bok. Verkar inte förstå. Uppföljande undersökning BHV-team
I kombination med annan avvikelse:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare
Slår två klossar mot varandra. Finmotorik, kommunikation och lek. Träklossar 2-3 cm. Utför inte - inte heller hemma (grytlock eller annat). Vägledning och råd om lek och stimulans.
Uppföljande undersökning BHV-team
I kombination med annan avvikelse:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare

Anamnes/observation

 • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
 • Samspel/kommunikation förälder och barn.
 • Samspel/kommunikation barn och BVC-personal.
 • Jollrar med olika ljud i långa ramsor som låter som "riktigt prat".
 • Leker tittut, vinkar.
 • Förstår enstaka ord.
 • Använder båda händerna - flyttar från hand till hand. Plockar smulor. Pincettgrepp - tumme mot pekfinger.
 • Slår två klossar mot varandra.
 • Sitter utan stöd, sätter sig upp.
 • Kryper fyrfota eller hasar på bak eller mage.
 • Reser sig och går efter vägg, soffa m.m.

 

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan