• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 2,5-3 år

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 2,5 till 3 års ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

ålder 2,5-3 år
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Hoppar på hela fotsulan. Grovmotorik. Helst barfota, gärna jämfota. Sätter inte ner hela fotsulan. Tappar balansen.

Vägledning och råd om lek och stimulans.
Uppföljande undersökning, BHV-team.

Om fler moment avvikande:
Remiss till barnläkare.
Sparkar boll. Grovmotorik, lek, koordination. Större boll >65 mm Träffar inte bollen, tappar balansen. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning, BHV-team
Om fler moment avvikande:
Remiss till barnläkare
Cirkelklotter. Finmotorik,
koordination.
Vitt papper, blyertspenna. Svaga streck, kan inte rita i bågform. Tvärhandsgrepp då barnet håller pennan är tillåtet. Vägledning och råd om lek och stimulans.
Uppföljande undersökning, BHV-team
Om fler moment avvikande:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog
Talar 2-3 ordssatser. Språkutveckling och kommunikation, kognitiv utveckling. Lyssna på barnets spontana tal. Lokal metod för språkscreening. 2½ år klarar inte 2-ordssatser. 3 år klarar inte 3-ordssatser.
Utfall språkscreening.
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare/logoped enligt lokal rutin.
Hörselvård
Lyssnar gärna på sagor. Kommunikation, lek, koncentration. Anamnes, ev. bilderbok. Lyssnar inte. Kan inte sitta still.

Vägledning och råd om lek och stimulans.
Uppföljande undersökning. Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultera BHV-psykolog

Enkla rollekar. Kommunikation, lek, kognitiv utveckling. Använd leksaker: "Kör bilen!", "Mata dockan!", "Kon äter gräs". Hjälp barnet på traven! Om barnet enbart ensidigt undersöker leksakerna i munnen eller bankar dem i bordet. BHV-team
Konsultera BHV-psykolog
Benämner och använder föremål. Språkutveckling, kommunikation och kognitiv utveckling. Be barnet peka ut docka, bil, boll och hund. Om barnet inte spontant benämner  föremålen, fråga "Vad är det här?" "Ge bollen till dockan". Om barnet inte klarar uppgifterna utan hjälp av den vuxne. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning, BHV-team.
Om kvarstående avvikelse och/eller fler moment avvikande:
Konsultation/Remiss till BHV-psykolog/barnläkare/logoped.

Anamnes/Observation

  • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
  • Samspel/kommunikation förälder och barn.
  • Samspel/kommunikation barn och BVC personal.
  • Leker med fantasi, tutar och surrar vid bilkörning, "lagar mat" och bäddar åt dockor, ritar.
  • Kan hoppa jämfota på hela fotsulan.
  • Låt barnet gå och leka fritt i rummet. Rulla gärna en boll och be att få tillbaka den. Kan sparka boll.
  • Om misstanke på avvikelse: Låt barnet springa.
  • Lyssnar gärna på sagor.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan