• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 18 månader

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 18 månaders ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

ålder 18 månader
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Går säkert utan stöd. Grovmotorik  Utrymme Går inte eller avvikande. Remiss till barnläkare.
Bygger torn av 2-3 klossar. Finmotorik, koordination, kommunikation. Träklossar 2-3 cm. Utför inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning.
Om fler moment tveksamma:
Konsultera BHV-psykolog.
Klotterritar Finmotorik. Papper, tjocka färgkritor.
Ska klara prickar och streck.
Utför inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning.
Om fler moment tveksamma:
Konsultera BHV-psykolog.
Talar 8-10 ord. Kommunikation, lek, kognitiv utveckling. Anamnes och pekbok. Utför inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning.
Om fler moment avvikande:
Konsultera BHV-psykolog.
Vid behov remiss BHV-psykolog/barnläkare och logoped/hörselvård.
Förstår fler än 8-10 ord. Kommunikation, lek, kognitiv utveckling, hörsel. Anamnes pekbok. Förstår inte.

Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning. Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultera BHV-psykolog.

Vid behov remiss BHV-psykolog/barnläkare och logoped/hörselvård.
Gömmalek Samspel
Kommunikation
Veckla in leksak i papper när barnet ser på. Förstår inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning. Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultera BHV-psykolog
Pekar ut kroppsdelar. Kognitiv utveckling. "Var är näsan?" Utför inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning. Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultera BHV-psykolog
Hämtar föremål på uppmaning. Samspel och kognitiv utveckling. "Hämta dockan!" Utför inte. Vägledning och råd om lek och stimulans. Uppföljande undersökning. Om fler moment avvikande:
BHV-team
Konsultera BHV-psykolog

Anamnes/Observation

 • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
 • Samspel/kommunikation förälder och barn.
 • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal.
 • Hämtar föremål på uppmaning.
 • Kroppsspråk och ljud dominerar. Talar minst 8-10 ord som familjen förstår.
 • Leker med bilar, dockor, nallar och staplar 2-3 klotsar på varandra.
 • Plockar små smulor med pincettgrepp.
 • Kan "rita" punkter och streck med färgkritor.
 • Tuggar fast mat, kan äta själv med sked och dricka ur mugg.
 • Tar av sig mössa, strumpor och vantar.
 • Går uppför lågt trappsteg om någon håller handen.
 • Ramlar och reser sig själv.
 • Kryper upp- och nedför trappor.

Låt barnet gå fritt och leka på golvet

 • Uppmuntra gärna genom att rulla en boll som barnet får hämta.
 • Går säkert utan stöd.
 • Normalt och symmetriskt rörelsemönster? Tågång, hälta? Påtaglig asymmetri?
 • Låt barnet lägga några klossar i en burk. Säker handmotorik?
 • Bygger torn av 2-3 klotsar.
 • Be barnet räcka en leksak åt föräldern. "Ge mamma bollen". Uppmuntra barnet att peka på näsa, öga, öra.

 

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan