• Du har valt: Värmland

Referenser - Inskolning i förskolan av adopterade barn

  1. Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A.. Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur; 2012.
  2. Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P. & Ivarsson, T.. Anknytning i praktiken. Tillämpning av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur; 2009.
  3. Höjer, D. & Höjer, L.. Adopterade barn. Vägledning för förskolan. Kristianstad: Utbildningsradion; 2005.
  4. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. ”Ska jag vara här? Om adopterade barn i förskolan". 2013.
Till toppen av sidan