• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Om elsäkerhet, säkerhetskrav för leksaker, skadliga kemikalier, bränn- och skållskador, kvävning och förgiftning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Att förebygga bränn- och skållskador

  Bränn- och skållskadeolyckor ger ofta allvarliga skador med långvarigt vårdbehov. Barn under fem år är särskilt utsatta för brännskador. Barn som ännu inte fyllt ett är särskilt utsatta för skållskador.

 • Att främja elsäkerhet

  Barn kan sticka ner fingrar i belysningars lamputtag och peta in metallföremål i vägguttag. Skadorna efter en elolycka är ofta allvarlig. Kunskap om elsäkerhet är därför livsviktig.

 • Säkra leksaker

  Flera säkerhetskrav ställs på leksaker till barn. Leksakstillverkare har enligt särskilda EU-direktiv och den svenska leksakslagen ansvar för att produkten är säker.

 • Att förebygga kvävning

  Kvävningsorsaker varierar med barnets ålder. Utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i samtal om att förebygga kvävning.

 • Förebygga förgiftning och påverkan av kemikalier

  Hjälpmedel i samtalen med föräldrar om förgiftning och kemikalier i barnets miljö.

Mer på Rikshandboken

Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

Barn som växer upp i eller besöker en lantbruksmiljö har högre risk att råka ut för olyckor än barn i andra miljöer. Det är därför viktigt att lära ut ett säkerhetstänkande redan från tidig ålder.

Att främja vattensäkerhet

Bristande tillsyn och avsaknaden av staket och grindar kring vatten är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur tyst och snabbt ett barn kan drunkna. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar för att öka deras kunskap och medvetenhet kring säkerhet vid vatten.

Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Till toppen av sidan