• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Informationsmaterial och brevmallar - översikt

Inbjudningar till BVC

Förslag på en kort beskrivning av BVC-besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem.

Korta beskrivningar av hälsobesöken

Nedan finns förslag på en kort beskrivning av besöken vid ordinarie åldrar för BVC-besöken. Upplysningar kompletterar den text som finns i kallelserna om till exempel:

  • barnets rätt till hälsobesök
  • plats för besöket
  • om att inte besöka barnhälsovården när barnet är sjukt
  • vad som gäller för återbud och kontaktuppgifter.

Hälsobesök 4 veckor

Vid detta besök träffar ni läkare och sjuksköterska. Ni ges möjlighet att samtala om barnets hälsa och utveckling och en hälsoundersökning genomförs.

Hälsobesök 6–8 veckor

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccin som ges som droppar i munnen.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177 eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Enskilt föräldrasamtal (EPDS-screening)

När ert barn är 6–8 veckor inbjuds du som mamma till ett enskilt besök på BVC. Vid detta besök samtalar vi om hur du som nybliven förälder mår. Du får också fylla i ett kort frågeformulär.

Läs gärna avsnittet om Förlossningsdepression på 1177

Hälsobesök 3 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177.eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Hälsobesök 4 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning.

Föräldrasamtal för förälder som inte har fött barnet

När ert barn är 3–5 månader erbjuds du som förälder som inte har fött barnet ett föräldrasamtal. Vid detta besök samtalar vi om hur du som nybliven förälder mår.

Hälsobesök 5 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177 eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Hälsobesök 6 månader till 18 månader

Hälsobesök 6 månader

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning.

Hälsobesök 8 månader

När ert barn är 8 månader erbjuder barnhälsovården ett hembesök. Vi samtalar om barnets hälsa med fokus på en trygg, säker och utvecklande miljö samt gör en hälsoundersökning i barnets hemmiljö.  

Läs gärna avsnittet om barnsäkerhet i boken Leva med barn och Risker i barns vardag på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hälsobesök 10 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om ditt barns hälsa och utveckling och en hälsoundersökning kommer att genomföras.

Hälsobesök 12 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177 eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Hälsobesök 18 månader

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177  eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning.

Hälsobesök 2,5 till 5 år

Hälsobesök 2,5 år

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Barnets kommunikations- och språkutveckling testas med ett särskilt lekmaterial.

Hälsobesök 3 år

Vid detta besök träffar ni läkaren och sjuksköterskan. Vi samtalar om ert barns hälsa och utveckling och sammanfattar de första åren samt gör en hälsoundersökning.

Hälsobesök 4 år

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning som innefattar hörsel och syn.

Hälsobesök 5 år

Vid detta besök träffar ni sjuksköterskan. Vi samtalar om barnets hälsa och utveckling och gör en hälsoundersökning. Tillsammans bestämmer vi vilken information elevhälsans medicinska insats behöver för att ert barn ska få en fortsatt god hälsovård. Ert barn erbjuds vaccination.

Läs gärna om Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till vårdnadshavare (översatt till flera språk) på Folkhälsomyndigheten alternativt vaccinationsprogram för barn på 1177  eller avsnittet om vaccinationer i boken Leva med barn.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan