• Du har valt: Värmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Somatiska undersökningar - översikt

Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Översikt för artiklar om ögon- och synundersökningar på BVC i åldrarna 0-1 månad, 2-5 månader, 6 månader till 3 år samt synprövning vid 4-årsbesöket.

Innehåll

Visa innehåll som:

Relaterad information

Visa innehåll som:
 • Avvikande pupiller

  Hur man undersöker barnets pupiller, vad som kan avvika och vart man remitterar ett barn med avvikande pupiller.

 • Neonatal konjunktivit

  Neonatal konjunktivit kan leda till bestående skador på barnets ögon och är därför viktigt att upptäcka i tid. Här beskrivs symtom, undersökning och handläggning.

 • Nystagmus - ögondarr

  Nystagmus brukar uppträda under de första levnadsmånaderna. Det är alltid patologiskt och orsaken bakom måste utredas.

 • Skelning

  Om orsaker till skelning, vad skelning kan få för konsekvenser, hur skelning behandlas samt när barnet ska till läkare.

 • Tårkanalsstenos

  Barn med stenos i tårkanalen har ett stopp i avflödet för tårarna. Det är ett relativt vanligt tillstånd. Vid undersökningen är det viktigt att utesluta konjunktivit.

 • Ögonbesvär hos barn

  Olika slags ögonbesvär hos barn: skräp i ögat, slag mot ögat, variga, kladdiga och röda ögon, trånga tårkanaler, vagel, blödning i ögonvitan, svullna ögonlock. Hur man undersöker, behandlar och vad som behöver remitteras.

Till toppen av sidan