Blanda bröstmjölksersättning

BRÖSTMJÖLKSERSÄTTNING

Bröstmjölksersättning finns som pulver och som färdigblandad produkt. Bröstmjölksersättning bör alltid tillredas enligt förpackningens instruktioner.

I denna text kommer begreppet bröstmjölksersättning att användas. Barnmatsindustrin och andra myndigheter kan även använda begreppet modersmjölksersättning ((MME).

Tillredning av bröstmjölksersättning

Livsmedelsverket avråder starkt från att göra egen bröstmjölksersättning eller att ge vanlig komjölk som ersättning, eftersom dessa inte innehåller all näring som ett spädbarn behöver samt riskerar att innehålla för mycket protein och salt (9).

Bröstmjölksersättning finns som pulver och som färdigblandad produkt. Bröstmjölksersättning bör alltid tillredas enligt förpackningens instruktioner. Det har visat sig att föräldrar gärna byter bröstmjölksersättning och då oftast för att de upplever att barnet inte blir mätt (3, 19, 21). Det är dock viktigt att följa tillverkarens anvisning av beredning samt använda det medföljande doseringsmåttet.

Föräldrainformation

Vattenkvalitet

Föräldrar som har egen brunn bör kontrollera vattnets kvalitet med tanke på nitrit- och fluorhalt med mera. Läs mer om Egen brunn på Livsmedelsverket.

Information om provtagning på vatten finns hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i respektive kommun.

Läs mer i Rikshandboken om Barn och dricksvatten

Till toppen av sidan