Bröstmjölksersättning

Blanda bröstmjölksersättning

Bröstmjölksersättning finns som pulver och som färdigblandad produkt. Bröstmjölksersättning bör alltid tillredas enligt förpackningens instruktioner.

Tillredning av bröstmjölksersättning

Livsmedelsverket avråder starkt från att göra egen bröstmjölksersättning eller att ge vanlig komjölk som ersättning, eftersom dessa inte innehåller all näring som ett spädbarn behöver samt riskerar att innehålla för mycket protein och salt (9).

Bröstmjölksersättning finns som pulver och som färdigblandad produkt. Bröstmjölksersättning bör alltid tillredas enligt förpackningens instruktioner. Det har visat sig att föräldrar gärna byter bröstmjölksersättning och då oftast för att de upplever att barnet inte blir mätt (3, 19, 21). Det är dock viktigt att följa tillverkarens anvisning av beredning samt använda det medföljande doseringsmåttet.

Föräldrainformation

Ge följande information till föräldrarna angående bröstmjölksersättning:

  • Använd enbart industritillverkad bröstmjölksersättning.
  • Det räcker med att diska flaskor och nappar noggrant. Flaskor och nappar behöver inte kokas eller steriliseras (9, 26).Viktigt med god handhygien före tillredning (9).
  • Se till att nappen till flaskan har lagom stort hål.
  • Använd kallt vatten ur kranen och låt vattnet rinna en stund så att det inte har stått stilla i ledningen. Om man tar vatten från egen brunn bör man kontrollera vattnets kvalitet.
  • Det är viktigt att följa tillverkarnas anvisningar för tillredning. Tillsätt rätt mängd pulver enligt måttanvisningen på paketet. Detta för att barnet ska få rätt mängd energi - och näring. Överdosera inte pulvret och använd det medföljande doseringsmåttet.
  • Det är viktigt att följa tillverkarnas anvisningar för förvaring, för att minska tillväxt av skadliga bakterier. Bröstmjölksersättning som blivit över ska kastas.
  • Uppvärmd ersättning ska ätas inom en timma för att inte bakterier ska kunna få fäste.
  • En del barn som får bröstmjölksersättning kan bli mer tröga i magen. Se förebyggande och behandlande råd under förstoppning.

Vattenkvalitet

Föräldrar som har egen brunn bör kontrollera vattnets kvalitet med tanke på nitrit- och fluorhalt med mera. Läs mer om Egen brunn på Livsmedelsverket.

Information om provtagning på vatten finns hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i respektive kommun.

Läs mer i Rikshandboken om Barn och dricksvatten

Till toppen av sidan