Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Komplikationer vid amning - översikt

Bröstböld - abscess

Defintion och symtom på bröstböld. Hur man bedömer och följer upp bröstböld på BVC och när man ska remittera till läkare.

Höger och vänster bröst tecknade i genomskärning så att mjölkkörtlarna syns. Runt brösten finns en ring med siffror som motsvarar en urtavla.
Höger respektive vänster bröst är sett från mammans håll. Att använda vid dokumentation eller vid telefonsamtal för att beskriva var mastiten, såret eller bölden sitter på bröstvårtan. Till exempel "Mastit höger bröst klockan 6-9".

Definition

En bröstböld (abscess) uppkommer vanligen efter en bröstinfektion. Ibland har mamman inga tidigare symtom men det är mer ovanligt. Utvecklingen av bölden kan ta flera veckor. Bröstvävnaden smälter och innehåller vätska, var, som kapslas in. Ibland ligger bölden djupt och kan då vara svår att känna (1).

Andelen kvinnor som utvecklar bröstböld efter förlossning är 0,1- 0,3 procent. Vanligast är att bröstbölden utvecklas tre till åtta veckor efter förlossningen (1, 2).  Bröstböld kan även uppstå under graviditet.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för abscess:

 • komplicerade förlossningar (3)
 • förstföderskor
 • kvinnor över 30 år
 • överburenhet
 • kvinnor med tidigare mastit (1).

Symtom

Bröstböld föregås oftast av en bröstinfektion som ger temperaturstegring, sjukdomskänsla, lokal svullnad, rodnad och smärta i bröstet som inte läker ut.

När bölden bildats kan infektionssymtomen ibland bli lindrigare, men förhårdnaden i bröstet försvinner inte.

Symtombilden kan variera:

 • Bölden utvecklas oftast gradvis över en längre tid.
 • Om det finns kvar en förhårdnad i bröstet efter en bröstinfektion.
 • Om förhårdnad i bröstet, i mer än en vecka, utan tidigare symtom på bröstinfektion, bör böld misstänkas.
 • Allmän sjukdomskänsla är vanligt.
 • Kroppstemperaturen kan vara normal och ibland svängande feber.
 • Intensiv lokal smärta i bröstet.
 • Rodnad eller annan missfärgning lokalt på huden i anslutning till förhårdnaden.
 • Bröstet kan se spänt, buktande och glansigt ut, fjällande hud, ödematöst.
 • Fluktuerande område i senare skede då smärtan också kan minska.
 • Djupa abscesser ger inte alltid tydliga ytliga symtom på bröstet.
 • Bröstvårtan kan vara lite förskjuten åt något håll.
 • Ofta förenat med sår eller spricka på bröstvårtan i anamnesen.
 • Minskat eller upphört mjölkflöde under den akuta fasen.
 • Nekrotiskt hudområde.

Bedömning på BVC

Följande bedömning görs på BVC:

 • Informera om god handhygien.
 • Ge lugnade besked om att tillståndet går att behandla.
 • Bröstmjölken är fortfarande positivt för barnet, även vid infektion.
 • Om amning är möjlig för mamman ge förslag på olika sätt att fortsätta amma.
 • Om amning inte är möjlig på grund av smärta eller barnet har svårt med stort sugtag, på grund av förhårdnaden i bröstet, instruera urmjölkning med hand eller med pump.
 • Utvärdera behov av smärtlindrande läkemedel, dryck och vila.

De flesta mammor med bröstböld väljer att fortsätta amma.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser till bröstböld är:

 • Galactocele – en mjölkfylld godartad cysta som kan uppkomma under hela amningsperioden. Oftast förekommande i slutet av amningen.
 • Inflammatorisk bröstcancer
 • Fibroadenom

Behandling

Behandling sker vanligen på en ultraljudsenhet eller gynekologisk mottagning. En mogen varböld punkteras alternativt sätts en pigtail. Behandlingsmetoden beror på böldens storlek. Om<3 centimeter: punktion, om>3 centimeter: pigtailkateter. Kvarliggande pigtailkateter spolas med NaCl tre till fyra gånger per dygn under tre till fem dagar. Återbesök med ultraljud inom tre till fem dagar för ny bedömning.

Odling för bakterier i bröstmjölk rekommenderas. I princip alla bröstbölder innehåller bakterier och vanligen Staphyloccus Aureus (gula stafylokocker). Antibiotikabehandling övervägs beroende på patientens allmäntillstånd och böldens storlek (3). Om sårig bröstvårta bör odling för MRSA tas.

Prognos

De flesta mammor fortsätter att amma, under behandling eller efter behandlingen.

Läs mer: Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

Läkningstiden för en bröstabscess var 7,3 dagar när antibiotikakur gavs, 6,9 dagar när en enstaka dos antibiotika gavs och 7,4 dagar när ingen antibiotika gavs visar en studie (4).

Uppföljning på BVC

Så här följer man upp bröstböld på BVC:

 • Ge stöd och kontinuerlig uppföljning tillsammans med mamman, inkludera medföräldern utifrån behov.
 • Mamman rekommenderas att söka akut på specialist vid försämrat tillstånd.
 • Fortsatt stöd både när mamman väljer att fortsätta amma eller att sluta amma.
 • Ett alternativ till att amma, handmjölka eller pumpa kan vara ett kort uppehåll, om ingen bröstmjölk kommer på grund av bröstbölden.
 • Bekräfta att bröstmjölken är bra för barnet trots eventuellt var och bakterier.
 • Bekräfta även de mammor som inte vill amma på grund av att det känns obehagligt att amma med var i mjölken.
 • Ge bekräftelse på att det är normalt att mjölkproduktionen under en tid vanligtvis är mindre i bröstet med bröstböld.
 • Om kvinnan vill mjölka ur bröstet istället för att amma, ge förslag på lämpligt alternativ.
 • Informera om att resistensen försvinner successivt. Det kan ta upp till två månader. Se faktaruta nedan.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan