Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Komplikationer vid amning - översikt

Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

Läkemedelsbehandling bör sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning med amningsstatus eller amningsobservation.

Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer i samband med amning

Läkemedelsbehandling vid amningskomplikationer hanteras ibland på BVC, men ofta av vårdcentral eller amningsmottagning. Följ lokala rutiner. Den bör sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning med amningsstatus eller amningsobservation.

Behandling i sig kan vara att avlasta bröstvårtan eller bröstet vid smärtsam amning. Ge förslag på handmjölkning eller pumpning. 

Till en ammande utan läkemedelsöverkänslighet kan följande egenvårdsråd om smärtlindring ges:  I första hand ibuprofen 200-400 mg 4 gånger per dygn med maxdos 1200 mg/dygn. Om ytterligare smärtlindring behövs, tillägg av paracetamol 1 g 4 gånger per dygn, maxdos 4 g/dygn.

Antibiotika vid misstanke om bakteriell infektion

Vid misstanke om  bakteriell infektion på bröstvårtan utan feber eller allmänpåverkan kan råd ges om lokal behandling med Microcidkräm  2-3 gånger dagligen i upp till fem dagar. 

Vid svårläkta sår eller mastit med svåra kliniska symtom bör antibiotika övervägas. Detta handhas sällan på BVC, oftare på vårdcentral eller amningsmottagning utifrån lokal rutin. Vid behandling med läkemedel är det viktigt att följa omvårdnadsåtgärderna för att förebygga recidiv, eftersom svårigheter med amningsteknik kan ligga bakom.

Innan antibiotikabehandling inleds tas prov från bröstmjölk och/eller från svårläkta sår för allmän odling och odling avseende MRSA. 

Vid peroral antibiotikahandling av den ammande kan barnets tarmflora påverkas. I sällsynta fall kan barnet få blod i avföringen. Rekommendera då att förälder hör av sig till sjukvården.

Det är viktigt att den som sätter in behandling för mastit följer upp. Det finns en liten risk för utveckling av abscess.  

Misstanke om svampinfektion

Det är normalt hos ett friskt barn att ha torsk med måttlig utbredning och det föranleder i sig ingen behandling.

Om barnet har uttalade/envisa symtom eller den ammande har bröstsymtom med rodnad och sveda lokalt, behandlas båda samtidigt. Barnet behandlas då med Nystatin enligt FASS och kvinnan med mikonazolkräm (Daktar) på bröstvårta och vårtgård 2 gånger dagligen i minst 10 dagar. Informera om att behandling ska pågå ett par dagar efter symtomfrihet. Vid utebliven effekt av Daktar kan mikonazol+hydrocortison användas istället (Daktacort,  Cortimyk).
Candidainfektion på bröstvårta, vårtgård och i bröstet

Till läkare eller amningsmottagning:

Vid envisa lokala symtom hos den ammande som vid svamp kombinerat med djup smärta i bröst kan ibland behandling per os bli aktuell. Svampodling bör i så fall tas från bröstmjölk. K Flukonazol 150 mg som engångsdos eller K Flukonazol 50-100 mg x 1 i 7 dagar.

Eksem på bröst eller vårtgård

Vid lindriga måttliga eksem kan egenvårdsråd ges: Behandling med mjukgörande salva som innehåller Glycerin eller Karbamid, samt lokal steroidbehandling med hydrocortison x 2 i 7 dagar. Vid behov förskrivning av grupp-2-steroid till exempel Locoid, samma behandlingstid.

Till läkare eller amningsmottagning:

Vid svåra eksem: I samråd med hudläkare: Grupp 3 steroider 1x1.
Vid vätskande eksem: Kaliumpermanganatkompresser i samråd med hudläkare.

 

Till toppen av sidan