Mat och dryck - översikt

Vegetarisk bedömningsmall

Checklista vegetariska koster

Följande frågor kan ställas till förälder som stöd för ställningstagande till dietistkontakt.

Får barnet eller har ni för avsikt att ge barnet en helt växtbaserad/vegansk kost?

JA □                  NEJ □

Vid JA:

Alla (föräldrar till) barn som äter en helt växtbaserad/vegansk kost bör få träffa dietist. Behovet kan finnas vid fler tillfällen under barnets BHV-tid då matvanor förändras med ålder och över tid.

Checklista barn 0–6 mån vegetariska koster

Följande frågor kan ställas till förälder som stöd för ställningstagande till dietistkontakt.

Om barnets ammas och mamma äter helt växtbaserad/vegansk kost är behovet av B12, järn, jod etc. tillgodosett hos mamma?

JA □                  NEJ □               VET EJ □

Får barnet (läkemedelsklassade) D-droppar dagligen?

JA □                  NEJ □

Vid ja på någon av frågorna ovan:

Ingen remiss till dietist behövs förutsatt att barnet följer sin tillväxtkurva. Följ upp och gör ny bedömning vid nästa besök på BVC.

Om nej eller vet ej på ovanstående frågor

Det finns en risk för ett bristfälligt näringsintag. Remiss till dietist enligt lokal rutin och vid behov även läkarbedömning.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp mat och tillväxt vid samtliga BVC-besök eftersom matvanor förändras med tiden. Ta gärna hjälp av checklistan.

Checklista barn 6–12 mån vegetariska koster

Följande frågor kan ställas till förälder som stöd för ställningstagande till dietistkontakt.

Om barnets ammas och mamma äter helt växtbaserad/vegansk kost är behovet av B12, järn, jod etc. tillgodosett hos mamma?

JA □                  NEJ □               VET EJ □

Får barnet (läkemedelsklassade) D-droppar dagligen?

JA □                  NEJ □

Får barnet två portioner tillskottsnäring och/eller berikad gröt eller välling per dag?

JA □                  NEJ □

Äter eller erbjuds barnet linser, bönor, tofu eller andra sojaprodukter de flesta dagar i veckan?

JA □                 NEJ □

Används rapsolja eller rapsoljebaserade fetter vid matlagning, berikning eller på smörgås eller äter barnet fet fisk varje vecka?

JA □                  NEJ □

Vid ja på alla ovanstående frågor

Ingen remiss till dietist behövs förutsatt att barnet följer sin tillväxtkurva. Följ upp och gör ny bedömning kontinuerligt under barnets tid på BVC.

Om nej på en eller flera av ovanstående frågor

Det finns en risk för ett bristfälligt näringsintag. Remiss till dietist enligt lokal rutin och vid behov även läkarbedömning.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp mat och tillväxt vid samtliga BVC-besök eftersom matvanor förändras med tiden. Ta gärna hjälp av checklistan.

Checklista 1–5 år vegetariska koster

Följande frågor kan ställas till förälder som stöd för ställningstagande till dietistkontakt.

Får barnet D-droppar dagligen?

JA □                  NEJ □

Får barnet berikad gröt eller välling dagligen?

JA □                 NEJ □

Får barnet ca 3–5 dl mjölk, fil eller yoghurt (inklusive berikad tillskottsnäring, välling och gröt), alternativt motsvarade mängd av växtbaserat/vegetabiliska alternativ, till exempel berikad havre- eller sojadryck dagligen?

JA □                 NEJ □

Äter barnet linser, bönor, tofu eller andra sojaprodukter de flesta dagar i veckan?

JA □                 NEJ □

Används rapsolja eller rapsoljebaserade fetter vid matlagning, berikning eller på smörgås eller äter barnet fet fisk varje vecka?

JA □                 NEJ □

Vid ja på alla ovanstående frågor

Ingen remiss till dietist behövs förutsatt att barnet följer sin tillväxtkurva. Följ upp och gör ny bedömning vid nästa besök på BVC.

Vid nej på en eller flera av ovanstående frågor

Det finns en risk för ett bristfälligt näringsintag. Remiss till dietist enligt lokal rutin och vid behov även läkarbedömning.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp mat och tillväxt vid samtliga BVC-besök eftersom matvanor förändras med tiden. Ta gärna hjälp av checklistan.

 

Till toppen av sidan