Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Mat och dryck - översikt

Samtalsunderlag växtbaserad kost

Följande fråga kan användas i samtal med förälder för att utforska behov av riktat stöd eller ställningstagande för behov av remiss till dietist.

Får barnet eller har ni för avsikt att ge en helt växtbaserad kost?

Om ja på ovanstående fråga

Utforska förälders kunskap och erfarenhet gällande växtbaserad kost till barn. Vid tveksamheter överväg och erbjud remiss till dietist.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp mat, utveckling och tillväxt vid samtliga BVC-besök eftersom matvanor förändras med tiden. Ta gärna hjälp av frågorna för respektive ålder.

0–6 mån

Följande frågor behöver besvaras:

– Säkerställer ammande förälder sitt eget intag av B12, järn, jod och Omega 3 via kosttillskott och/eller berikade produkter?

– Får barnet läkemedelsklassade D-droppar dagligen?

Om ja på ovanstående frågor

Ingen remiss till dietist behövs förutsatt att barnet följer sin utveckling och tillväxt. Följ upp och gör ny bedömning vid nästa besök på BVC.

Om nej eller vet ej på ovanstående frågor

Utforska förälders uppfattning om tillskott och berikade produkter. Hänvisa till Livsmedelsverket. Vid behov överväg remiss till dietist.

6–12 månader

Följande frågor behöver besvaras:

– Säkerställer ammande förälder sitt eget intag av B12, järn, jod och Omega 3 via kosttillskott och/eller berikade produkter?

– Får barnet läkemedelsklassade D-droppar dagligen eller annat kosttillskott?

Utforska förälders kunskap och erfarenhet av växtbaserad kost för små barn. Samtala om barnets behov utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer där barn bör erbjudas följande varje dag eller flera gånger per vecka:

 • Två portioner tillskottsnäring, berikad gröt eller välling
 • Ärtor, linser, bönor, tofu eller andra sojaprodukter
 • Rapsolja eller rapsoljebaserade fetter
 • Grönsaker och rotfrukter
 • Frukt och bär

Om barnet erbjuds ovanstående regelbundet och förälder är trygg i sin kunskap, behövs sällan remiss till dietist förutsatt att barnet följer sin utveckling och tillväxt. Följ upp och gör ny bedömning kontinuerligt under barnets tid på BVC.

Vid misstanke om otillräckligt intag eller om förälder inte upplevs trygg i sin kunskap, erbjud remiss till dietist enligt lokal rutin, och vid behov även läkarbedömning.

En del föräldrar kan ändå välja att låta barnet äta fisk eftersom det bidrar med viktiga näringsämnen - fråga gärna föräldrarna.

1–5 år

Följande fråga behöver besvaras:

– Får barnet läkemedelsklassade D-droppar dagligen eller annat kosttillskott?
D-vitamin bör ges under hela BVC-tiden.

Utforska förälders kunskap och erfarenhet av växtbaserad kost för små barn. Samtala om barnets behov utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer där barn behöver äta följande varje dag:

 • Upp till minst två års ålder två portioner tillskottsnäring, berikad gröt eller välling
 • Sammanlagt 3–5 dl berikade vegetabiliska alternativ till mejeriprodukter (de ekologiska är inte berikade). Tillskottsnäring, gröt el välling är inkluderat i denna mängd.
 • Ärtor, linser, bönor, tofu eller andra sojaprodukter
 • Rapsolja eller rapsoljebaserade fetter
 • Grönsaker och rotfrukter
 • Frukt och bär
 • Fullkornsprodukter

Om barnet äter ovanstående och förälder är trygg i sin kunskap, behövs sällan remiss till dietist förutsatt att barnet följer sin utveckling och tillväxt. Följ upp och gör ny bedömning kontinuerligt under barnets tid på BVC.

Vid misstanke om otillräckligt intag eller om förälder inte upplevs trygg i sin kunskap, erbjud remiss till dietist enligt lokal rutin, och vid behov även läkarbedömning.

En del föräldrar kan ändå välja att låta barnet äta fisk eftersom det bidrar med viktiga näringsämnen - fråga gärna föräldrarna.

Till toppen av sidan