Pediatrik

Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Information om vanliga sjukdomar och besvär hos barn i åldrarna 0 till 5 år.

Innehåll

Visa innehåll som:

Diabetes typ 1

Om symtom vid diabetes typ I och om hur sjukdomen ska följas upp.

Hjärta - översikt

Symtom, avvikelser och rutiner för remittering.

PKU-prov

PKU-screening görs på alla nyfödda när barnet är minst 48 timmar gammalt. Blodprovet tas för att upptäcka medfödda metabola och endokrina sjukdomar.

Slöhet hos nyfödda

Slöhet hos ett nyfött barn kan bero på att barnet har fått för litet mat. Slöhet kan också vara symtom på mer allvarliga tillstånd som lågt blodsocker, infektion, läkemedelspåverkan, hjärtfel, eller cerebral påverkan.

Till toppen av sidan