Stödja amning - översikt

Nedtrappning av tillmatning

Hur man gör för att trappa ned tillmatning om målet är att helamma barnet.

Ett nyfött barn kan behöva tillmatas under en period. Det finns många metoder för tillmatning, exempelvis flaska, kopp, snipa, sked, spruta och tillmatningsset. Tillmatning kan ske med både bröstmjölk och bröstmjölksersättning.

Om föräldern önskar minska tillmatning eller har ambition att helamma behöver det skiftet ske stegvis.

Bra att starta nedtrappning tidigt om möjligt

Har föräldrar som ambition och önskan att helamma är det i de flesta fall fullt möjligt att öka mängden bröstmjölk och successivt fasa ut tillmatningen. Det är oftast enklare om detta startar så tidigt som möjligt efter förlossning.

Bröstmjölkproduktionen ökar olika fort

Nedtrappning av tillmatning kan ibland vara en utmaning och kräver stor lyhördhet för förälder och barn. Processen är individuell och kan ta olika lång tid. Det finns olika strategier som passar olika bra beroende på barnet och den ammande föräldern -uppmana föräldern att prova sig fram. Ökad bröstmjölkproduktion är en process och ökningen sker successivt och kan ta många dagar och ibland veckor.
Läs mer här: Skapa goda förutsättningar för amningsstunden

Detaljerad vägledning för nedtrappning och utfasning av tillmatning

Här kan man läsa mer detaljerat om hur man går till väga:

Nedtrappning av tillmatning i korta drag

Gör så här:

  • Amma så ofta barnet visar tecken på att vilja suga oberoende av tidpunkt för tillmatning. Lär känna igen barnets tidiga signaler på att vilja amma.
  • Barnet vill och behöver oftast amma tätare vid nedtrappning för att stimulera till ökad bröstmjölksproduktion.
  • Minska mängden vid tillmatning varannan dag med 10 ml/måltid.
  • Minska i första hand mängden per tillmatning så barnet vill amma oftare. Även minskning av antalet tillfällen för tillmatning kan övervägas men uppmuntra då samtidigt fri amning.

Upprätta amningsplan och stötta vid behov

Upprätta en amningsplan tillsammans med föräldrarna. Föräldrarna kan behöva extra stöttning under denna period och täta besök är ofta värdefullt.
Det kan vara en stor besvikelse för familjen om helamningen inte lyckas. Sätt då ord på situationen: vad har hänt, vad har det lett till och vad har familjen framför sig? Det viktigaste är att lyssna på familjen.

Till toppen av sidan