Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Främja amning - översikt

Skapa goda förutsättningar för amningsstunden

Amningsproblem och komplikationer vid bröstet kan förebyggas och amning kan främjas. När barnet ligger hud mot hud stimulerar det barnets amningsbeteende. Uppmärksamma barnets amningssignaler och amningsbeteende vid bröstet. Barnets nio stadier till att ta bröstet och börja suga.

Samtala med föräldrarna om vad som främjar amning

Det är en stor omställning att bli förälder och många kan känna sig osäkra i den nya situationen. Alla barn har olika personlighet och olika temperament, så det tar olika lång tid att lära känna sitt barn och att lära sig amma. Amning är inte bara mat utan också närhet och trygghet. Hur föräldrarna upplever den första tiden är individuellt, det är därför viktigt att utgå från deras situation.

Små barn behöver amma ofta och mycket den första tiden. I samtalet med föräldrarna på hembesöket kan man nämna barnets lilla magsäck som gör att de vill amma ofta. Barnets magsäck är ungefär stor som en hasselnöt den första dagen, som en valnöt dag tre, som en aprikos vid en veckas ålder och som ett hönsägg den andra veckan (1).

Hur föräldrarna kan uppmärksamma att barnet får i sig tillräckligt vid amningen de första veckorna:

 • Barnet ammar ofta och är piggt och alert vid bröstet, suger kraftfullt och man ser att barnet sväljer.
 • Barnet är nöjd mellan amningarna.
 • Barnet kissar ljust minst 6 gånger varje dygn och bajsar flera gånger varje dygn.
 • Barnet verkar inte slött och somnar snabbt vid bröstet.
 • Barnet suger inte hetsigt utan att svälja.

Tidig fungerande amning stärker mammans tillit till amningen. Ju mer barnet suger på bröstet, desto mer bröstmjölk produceras. Efterfrågan styr tillgången. När barnet suger på bröstet frisätts maghormoner hos barnet som bland annat gör barnet lugnt (2).

Läs mer Amningsobservation och amningsstatus

Förbereda för amningsstunden

Det finns många olika sätt att förbereda för amningsstunden.

Här följer några exempel på hur man kan förbereda sig:

 • Hitta en plats där amningen kan ske i lugn och ro.
 • Hitta en bekväm amningsställning. Uppmuntra mamman att prova olika amningsställningar, till exempel tillbakalutad amning.
 • Använd en kudde som ger stöd under armen, om det känns bra.
 • Förbered amningsstunden genom att ha det som behövs inom räckhåll, som ett glas vatten. Här kan partnerns eller anhörigas stöd ha stor betydelse.

Det är bra om mamman dricker mycket så länge hon ammar. Det kan vara till exempel smoothies eller andra näringsrika drycker som ger energi. Samtala med föräldrarna om att försöka vila när barnet sover, låta saker ta tid och inte stressa över andra saker som behöver göras. 

Bröstens utseende och bröstvård

Alla bröst är olika, många mammor tvivlar på sina brösts utseende. Samtala med föräldrarna om att bröstens och bröstvårtornas storlek och utseende inte har någon betydelse för mängden bröstmjölk eller om amningen kommer att fungera eller inte.

Efter amning kan man uppmuntra mamman att handmjölka fram en droppe bröstmjölk med rena händer och lufttorka en kort stund. Bröstmjölken har bakteriedödande och läkande egenskaper.

Mamman kan handmjölka efter amning för att stimulera till ökad bröstmjölksmängd. Stimulera brösten oavsett om det kommer mjölk eller inte.

Man kan prova att handmjölka vid de här tillfällena:

 • Om barnet har tendens att somna snabbt vid bröstet
 • Om barnet ammar med amningsnapp och suger svagt
 • Om barnet tillmatas med modersmjölksersättning och mamman vill amma mer
 • Om barnet inte tar bröstet.

Läs mer Plana eller indragna bröstvårtor 

Hud mot hud med fria luftvägar främjar amningen

När det nyfödda barnet ligger hud mot hud, främjas amningen på flera sätt. Samspelet mellan barn och mamma, den andra föräldern eller annan anhörig främjas också av att barnet ligger mycket hud mot hud (3).  Därför har hud mot hudkontakt, betydelse även vid flaskmatning.

Hud mot hudkontakt främjar utsöndring av lugn och ro hormonet Oxytocin, som stimulerar utdrivningen av bröstmjölken (4). Samtala med föräldrarna redan på hembesöket om att ha barnet hud mot hud och hur de ska göra. Barnet kan ligga naket eller i bara en blöja som en groda på förälderns bröstkorg, med huvudet åt ena sidan, med en liten filt över sig.

Tidig hud mot hudkontakt stimulerar barnets amningsbeteende och främjar amningen långt senare (5,6).

Fördelar med att ha barnet hud mot hud:

 • Barnet håller sin kroppstemperatur bättre
 • Barnet blir lugnare
 • Barnet skriker mindre
 • Barnet suger snabbare på bröstet
 • Det ger mer bröstmjölk snabbare
 • Barnet får en jämnare blodsockernivå
 • Fler barn helammar (färre tillmatningar)
 • Fler helammar i 6 månader
 • Mamman får färre amningskomplikationer
 • Det främjar samspelet med barnet.

Samtala med föräldrarna att det aldrig är för sent att börja om från början med hud mot hudkontakt om de första dagarnas amning inte har fungerat eller om barnet plötsligt inte tar bröstet.

Läs mer Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Ett barn i två månaders åldern vilar hud mot hud mot sin mammas bröst med slutna ögon endast iklädd blöja. Mamman har uppknäppt blus.
Låt barnet ligga hud mot hud ofta. Det främjar amningen.

Barnets nio stadier till att ta bröstet

Efter födseln går barnet igenom nio stadier innan det tar bröstet och börjar suga. Dessa stadier går barnet igenom innan det tar bröstet även senare under amningsperioden. De olika stegen tar olika lång tid för olika barn (7). Uppmuntra föräldrarna till att låta barnet styra amningen.

Under de nio stadierna gör barnet följande:

 • Skriker (efter födseln)
 • Vilar, är tyst, slappnar av
 • Vaknar upp, öppnar ögonen, små rörelser med munnen och huvudet
 • Gör slickrörelser och munrörelser, greppar med händerna, rör sig
 • Tar en paus igen, vilar mellan perioder av aktivitet
 • Närmar sig bröstet med glid och kryprörelser
 • Slickar på bröstvårtan, formar tungan, masserar bröstet
 • Suger på bröstet, ammar
 • Somnar.

Samtala med föräldrarna om att när barnet ligger hud mot hud så är de här nio stadierna vanliga. Det tar olika lång tid innan barnet tar bröstet så låt det få ta sin tid och stressa inte barnet (8). Ibland kan mamman behöva stötta bröstet så att barnet lättare kan ta bröstet.

Barnet känner doften från körtlarna på vårtgården och från bröstmjölken och tar sig till bröstet.

Uppmärksamma barnets amningsbeteende

När barnet ligger hud mot hud är det betydelsefullt att föräldrarna har kunskap om hur barnet beter sig, när det vill komma till bröstet och amma.

Samtala med föräldrarna om att uppmärksamma och att lära sig känna igen barnets tidiga, tydliga och sena amningssignaler. Uppmuntra mamman att amma så fort barnet visar tecken på att vilja suga. Det underlättar för både barn och mamma om barnet kommer till bröstet vid de tidiga eller tydliga signalerna (9).

Gråt och skrik är ofta ett sent tecken på att barnet är hungrigt. Om barnet skriker är det svårare för barnet att ta ett stort tag om bröstet. Då kan barnet behövas lugnas för att sen komma till bröstet och börja amma. Vissa barn vaknar och skriker direkt och vill äta, vilket också är ett helt normalt beteende.

Alla barn har olika personlighet och olika temperament, vilket gör att de visar amningssignaler olika tydligt. En del barn är mer lugna och trötta, kan ha svagare sugkraft, somnar vid bröstet mellan kraftfulla sugtag. Då kan amningarna bli långa. Andra barn är mer alerta och suger kraftfullt och effektivt och blir mätt och nöjt på kortare tid.

 

Ett två månaders spädbarn ligger på sin mammas arm och öppnar munnen som en tidig amningssignal
En tidig amningssignal är att barnet öppnar munnen.

Barnets tidiga amningssignaler:

 • Börjar vakna, har snabba ögonrörelser i sömnen
 • Slickar läpparna
 • Öppnar munnen
 • Griper med händerna.
Ett två månaders spädbarn stoppar in sin hand i munnen som en tydlig amningssignal
En tydlig amningssignal är att barnet stoppar in sin hand i munnen.

Barnets tydliga amningssignaler:

 • Rör på huvudet i sidled
 • Gör sugrörelser med munnen och tungan
 • Tar händerna till munnen
 • Ger små ljud ifrån sig, gnyr.
Ett två månaders spädbarn skriker vilket är en sen amningssignal
En sen amningssignal är att barnet skriker.

Barnets sena amningssignaler:

 • Blir mer oroligt
 • Ger högre ljud ifrån sig
 • Blir rödare i ansiktet
 • Börjar skrika.

Till toppen av sidan