Stödja amning

Amningsobservation och amningsstatus

Amningsobservation skapar goda förutsättningar för en individanpassad amningsvägledning. Dessutom ökar både mammans och partnerns kunskap om hur amning fungerar.

För alla

För alla vid behov

För alla

Amningsanamnes och amningsstatus genomförs för barn från en veckas ålder vid första hembesöket eller första besöket på BVC. Även senare under amningsperioden, om föräldrarna påtalar svårigheter med amningen.

För alla vid behov

Genomför amningsobservation och extra besök till de barn och föräldrar där amningsstatusstatus visar att det finns utökat behov av stödinsatser. Ge individuellt amningsstöd på BVC oavsett om barnet är nyfött eller amningen har pågått ett tag.

För alla vid behov

Kontakta barnklinik vid misstanke om:

  • att barnet inte får i sig tillräckligt med bröstmjölk trots individuellt amningsstöd
  • viktnedgång med mer än tio procent
  • att barnet inte har kissat på flera timmar
  • kräkningar som inte bara är överskott
  • att barnet inte reagerar adekvat på stimuli
  • misstanke om sjukdom eller missbildning
  • långvarig ikterus
  • föräldraoro.

Vid bröstproblematik hos mamman, där det behöver tas prover eller odlingar samt insättande av behandling kontakta rätt vårdinstans enligt lokala rutiner i regionen.


Vid tydliga tecken på svårigheter och brister i bindning- och anknytning mellan förälder och barn, kontakta psykolog eller vårdcentral.

Till toppen av sidan