Stödja amning

Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Betydelsen av barnets tag om bröstet och mammans amningsposition och vad man som BHV-personal kan göra för att främja ett optimalt tag och bekväma positioner.

Om barnet ges möjlighet och tid till att använda sina medfödda reflexer skapas goda förutsättningar för att barnet ska få ett optimalt tag om bröstet. Om mamman även hittar en amningsposition som känns bekväm för henne, skapas ytterligare förutsättningar för att barnets tag bibehålls och chanserna ökar för en komplikationsfri amning.

Bilden visar ett barn som är en månda gammal som suger på sin mammas bröst med stort gap och sin haka tätt mot mammans bröst. Mamman håller om barnet med armen och sitter hud mot hud.
Barnet ligger tätt mot mammans kropp. Hakan ligger i mot bröstet och näsan hålls fri. Barnet har den övre armen fri för att röra vid mamman. Barnets rygg får stöd av mammans arm.
Två illustrationer bredvid varandra som visar hur ett barn suger på bröstet. En bild med ett tillräckligt stort tag om bröstet där man ser hur bröstvårtan kommer långt bak i barnets mun och att hela tungen trycker mot bröstvårtan. Den vänstra bildern visar ettt otillräckligt tag där bröstvårtan ligger längre fram i barnets mun och endast tungspetsen trycker mot bröstvårtan.

Vad mamman kan göra

Om barnets tag känns otillräckligt eller amningen är smärtsam, kan mamman ändra barnets läge i famnen till ett mer nära läge eller försiktigt sticka in ett finger i barnets mungipa. Barnet släpper då taget om bröstet och får chansen att söka bröstet på nytt och på så sätt få ett optimalt tag om bröstet (1, 2).

Ett barn som är ungefär en månad ligger i sin mammas famn mage mot mage och suger på bröstet med öppna ögon.
Barnet ligger tätt mot mammans kropp, med hakan in mot bröstet och näsan fri.

Tvillingamning

För mamman som ammar tvillingar kan flera positioner fungera och här får mamman prova sig fram. Det som är viktigt att tänka på är att barnen behöver byta bröst, antingen varje amningstillfälle eller varje dag. Detta för att barnen kan ha olika sugförmåga och båda brösten behöver få stimulans för att bibehålla bröstmjölksproduktionen hos mamman (1).

Amningspositioner med tvillingar

När mamman ammar tvillingarna samtidigt kan barnen ligga med kropparna ut längs med mammas kropp och stöttas upp med hjälp av kuddar och mammas armar. De kan även ligga jämte varandra och stöttas upp med hjälp av kuddar och mammas armar. Det går även att barnen ligger bredvid varandra.

Till toppen av sidan