Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Det tvärprofessionella redaktionsrådet består av representanter från barnhälsovården. I redaktionsrådets uppgifter ingår bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse manusförfattare och faktagranskare till artiklar och sprida kunskap om Rikshandboken.

Till toppen av sidan