Rikshandbokens redaktionsråd

OM RIKSHANDBOKEN I BARNHÄLSOVÅRD

Det tvärprofessionella redaktionsrådet består av representanter från barnhälsovården. I redaktionsrådets uppgifter ingår bland annat att vara en garant för innehållets kvalitet, omvärldsbevaka, utse manusförfattare och faktagranskare till artiklar och sprida kunskap om Rikshandboken.

Redaktionsrådets uppdrag

 • Rikshandbokens redaktionsråd består av minst sex yrkesverksamma medlemmar och ska vara specialister med kompetens från flera sakområden inom barnhälsovården och med nationell spridning.
 • Målet är att alla regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet.
 • Uppdraget är treårigt men kan förlängas vid behov.
 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet ska förmedla synpunkter, önskemål och behov från användare angående Rikshandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet föreslår manusförfattare och faktagranskare.
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Antal rådsmedlemmar minst sex personer, med följande kompetenser inom barnhälsovård:

 • Ordförande, gärna sjuksköterska
 • Medicinskt sakkunnig, barnläkare
 • Barnsjuksköterska/Distriktssjuksköterska
 • Psykolog
 • Barnläkare/Distriktsläkare
 • Representant från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet)
 • Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom.

Medlemmar i nuvarande redaktionsråd

Linda Håkansson, distriktssköterska, barnhälsovårdssamordnare och folkhälsostrateg, ordförande i redaktionsrådet,  Skåne

Anette Sjöstedt, barnhälsovårdsöverläkare, medicinskt sakkunnig i redaktionsrådet, Västernorrland 

Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare, Skåne

Ann Jansson, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen

Linda Håkansson, distriktssjuksköterska, vårdutvecklare, representant från BNP, Blekinge

Anna Levin, barnhälsovårdsöverläkare, Gotland

Maria Myrgård, barnhälsovårdsöverläkare, Östergötland

Ulrika Nygren, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, Dalarna

Amanda Wikerstål, barnhälsovårdspsykolog, Kronoberg

Adjungerade: Dietist och logoped

Till toppen av sidan