Om Rikshandboken i barnhälsovård

Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård innehåller metoder och riktlinjer för svensk barnhälsovård samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling. Rikshandboken i barnhälsovård drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

Uppdragsbeskrivning

Rikshandboken i barnhälsovård är väl förankrad i svensk barnhälsovård. Den skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet. Allt innehåll revideras enligt ett förutbestämt intervall eller vid behov.

Rikshandbokens innehåll baseras på senaste evidens, beprövad erfarenhet och nationell konsensus. Innehållet följer relaterade myndigheterns riktlinjer samt relevanta lagar såsom barnkonventionen och hälso- och sjukvårdslagen. 

På Rikshandboken finns också nyheter och  forskning och projekt som berör barnhälsovårdens verksamhet.

På cirka 80 av omkring 480 sidor finns regionala riktlinjer från 14 olika regioner.

Syfte 

Rikshandboken i barnhälsovård skapar förutsättningar för en nationell, jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet. 

Uppdrag 

Rikshandboken i barnhälsovårds erbjuder kliniska riktlinjer samt metoder och verktyg för hur vården bör utföras enligt aktuellt kunskapsläge. Det är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården med kvalitetssäkrat kunskapsstöd, metodhandledning och riktlinjer om barns hälsa och utveckling i åldrarna noll till sex år. Utveckling sker i samverkan med andra kunskapsstöd och myndigheter. 

Målgrupp 

Primär målgrupp: personal inom barnhälsovården. 

Sekundär målgrupp: hälso- och sjukvårdspersonal, studenter och förskolepersonal. 

Allmänheten är inte en målgrupp men kan ta del av innehållet eftersom Rikshandboken i barnhälsovård är en öppen webbsida.  

Uppdragsgivare 

Rikshandboken görs på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner. 

Avgränsningar 

Följande ingår inte i Rikshandbokens uppdrag: 

  • patientinformation som lämnas i vårdmöte
  • produktion av utbildningsmaterial 
  • ansvara för samordning av barnhälsovården med till exempel kontaktuppgifter, protokoll och minnesanteckningar från möten
  • producera, revidera eller förvalta regionala tillägg
  • producera material som finns till exempel hos myndighet eller i annat nationellt kunskapsstöd för målgruppen.

Effektmål - nytta

Rikshandboken i barnhälsovård möjliggör kvalitetssäkrad, god och jämlik barnhälsovård oavsett huvudman. Den möjliggör också effektivare nyttjande av resurser genom ett minskat behov av att utarbeta regionala riktlinjer, rutiner eller arbetsmodeller. 

Kvalitetskrav 

Rikshandboken i barnhälsovård följer aktuella riktlinjer och regelverk för offentligt finansierade webbplatser (WCAG) samt DIGGs standard för tillgänglighet. 
Innehållet baseras på evidens, beprövad erfarenhet, nationell konsensus och harmoniserar med Ineras övriga kunskapsstöd.

Förvaltning och utveckling

Inera AB och Rikshandbokens redaktion ansvarar för: 

  • stabilitet i plattformar och IT-verktyg 
  • tydliga processer för produktion och drift 
  • redaktionell textbearbetning och publicering
  • samverkan med andra nationella kunskapsstöd 
  • om möjligt tillmötesgå behov från användare inom barnhälsovård. 

Har du önskemål eller förslag om nytt innehåll eller utveckling av Rikshandboken?  Kontakta redaktionen och läs mer här: så här bereder Inera utvecklingsförslag - Inera.se

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas ut cirka fyra gånger per år. I nyhetsbrevet informeras om nytt innehåll på sajten. 
Fyll  i formuläret om du vill prenumerera.

Besök på Rikshandboken

Rikshandboken i barnhälsovård har funnits på webben sedan 2012. Under 2023 hade www.rikshandboken-bhv.se omkring 1,4 miljoner besök och cirka 3 miljoner sidvisningar. 

Rikshandboken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Den är anpassad för dator, mobil och surfplatta och anpassas automatiskt till skärmstorleken.

Här kan du se mer statistik över hur webbplatsen används: Statistik för Rikshandboken i barnhälsovård-Inera.se

Till toppen av sidan