Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

OM RIKSHANDBOKEN I BARNHÄLSOVÅRD

Varför det finns ett nationellt metod- och kunskapsstöd i barnhälsovården?

Syftet med ett metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården

Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för barnhälsovården. Här hittar man metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0-6 år.

Rikshandboken skapar förutsättningar för en nationell, kostnadseffektiv, jämlik, rättvis barnhälsovård och en evidensbaserad praktik - en viktig grundförutsättning för barnhälsovård. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är vägledande för arbetet inom barnhälsovården. 

Syftet med Rikshandboken i barnhälsovård är att ge ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet. Rikshandboken är väl förankrad hos de aktuella professionerna och skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet.

Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

Rikshandboken i barnhälsovård utgår från Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014. Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete.

Regionala tillägg

Ett regionalt tillägg är kompletterande information till en nationell text på Rikshandboken som beskriver en regional skillnad till exempel vad gäller remittering.

Det är de enskilda regionerna som tar fram och reviderar innehållet i de regionala tilläggen. Du hittar dem längst ner på sidorna.

På uppdrag av Sveriges regioner

Rikshandboken i barnhälsovård förvaltas och utvecklas av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner.

 

 

Till toppen av sidan