Om Rikshandboken i barnhälsovård

Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Rikshandboken skapar förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet och används i alla Sveriges regioner.

Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett metod- och kunskapsstöd för professionen inom barnhälsovården. Rikshandboken drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner. Här hittar man metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet, samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0-6 år. Rikshandboken ger ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet inom barnhälsovården. Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

Målet med RHB är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet genom att erbjuda nationella riktlinjer för medarbetare och beslutsfattare i alla Sveriges regioner. Detta förväntas minska behovet av att utveckla lokala riktlinjer och rutiner och skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv barnhälsovård och evidensbaserad praktik.

RHB är väl förankrad i svensk barnhälsovård och skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet. Rikshandbokens innehåll revideras regelbundet. Tidsplanen styrs även av prioriteringar, exempelvis behov av snabbare uppdatering.

RHB utgår från Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovård 2014. Vägledningen ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete. RHB:s innehåll följer aktuella myndigheters riktlinjer.

På Rikshandboken finns även information om nyheter, forskning och projekt inom barnhälsovården.

Aktuellt

Forskning, rapporter och projekt

Redaktionsråd

RHB:s redaktion stöds av ett redaktionsråd som består av BHV-överläkare, BHV-samordnare/utvecklare och psykologer från regionernas centrala barnhälsovårdsenheter. Dietister, logopeder och fysioterapeuter är adjungerade.

Referensgrupp

Som stöd har RHB en referensgrupp med kliniskt verksamma medarbetare inom barnhälsovården.

Regionala tillägg

RHB innehåller regionala tillägg. Ett regionalt tillägg är kompletterande information till en nationell text. Tillägget beskriver en regional skillnad till exempel vad gäller remittering. Det är de enskilda regionerna som tar fram och reviderar innehållet i de regionala tilläggen. Du hittar dem längst ner på sidorna. Läs mer Regionala tillägg

Nyhetsbrev

RHB skickar regelbundet ut nyhetsbrev. De innehåller information om de senaste uppdateringarna på sajten och även ny forskning. Vill du ha nyhetsbrevet kan du fylla i ett formulär. Du hittar det här.

På uppdrag av Sveriges regioner

RHB förvaltas och utvecklas av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner.

Till toppen av sidan