Bröst och bröstmjölk - översikt

Plana eller indragna bröstvårtor

Alla slags bröstvårtor fungerar för amning. Blir det problem med amningen, för att kvinnan har plana eller indragna bröstvårtor, finns det flera sätt och hjälpmedel för att underlätta för barnet att få ett stort tag om bröstet.

Alla bröstvårtor fungerar för amning

Vanligtvis innebär plana eller indragna bröstvårtor inga problem för amningen. Många ammande oroar sig för att deras bröstvårtor inte är normala eller duger till amning. Blivande mammor behöver få veta bröstvårtornas utseende inte avgör om amningen fungerar eller inte (1). BHV-sjuksköterskans inställning bör vara att alla bröst och bröstvårtor fungerar att amma med.

De flesta barn klarar av att suga på ett bröst med mycket platt bröstvårta. Svårigheter för barnet att suga har inte med bröstvårtan att göra. Avgörande är att barnet ligger tillräckligt nära i famnen och att barnet gapar upp stort och tar ett tillräckligt stort tag om bröstet. 

Läs mer Amningsobservation och Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Hjälpmedel om barnet har svårt att få tag om bröstet

Blir det problem med amningen vid plana eller indragna bröstvårtor, och barnet har svårt att få ett bra tag om bröstet, kan den ammande prova att stryka lätt över bröstvårtan så att den styvnar innan amning.

Är bröstet mycket spänt kan det hjälpa att den ammande mjölkar ur lite före amningen och håller Cottermans grepp. Bröstet blir då mjukare och bröstvårtan känns tydligare så att barnet kan ta ett stort tag om bröstet (2). 

Läs mer Handmjölkning och koppmatning och Mjölkstas (Bild på Cottermans grepp)

Amningsnapp kan vara ett hjälpmedel om barnet har svårt att få ett tillräckligt stort tag om bröstet (3,6).  Pump kan också användas för att dra ut bröstvårtan strax innan barnet läggs till bröstet (4,5). Mamman kan behöva extra amningsstöd. 

Läs mer Amningsobservation och amningsstatus

Läs mer om Dokumentation och journalföring

Hur man sätter på en amningsnapp

Kort film (16 sek) om hur man sätter på en amningsnapp.

Viktigt att amningsnappen appliceras rätt

Det är viktigt att amningsnappen appliceras på bröstet på rätt sätt och att den ammande upplever att amningen fungerar bättre med amningsnappen (6).

Läs mer om amningnappar Amningshjälpmedel

Till toppen av sidan