Mat och dryck

Ätsvårigheter - matproblem

Om barns ätutveckling, olika typer av ätsvårigheter, riskfaktorer, förebyggande råd, föräldrasamtal vid behov och när man ska söka utökat stöd.

För alla

För alla vid behov

För alla

Bidra till barnets ätutveckling och förebygga ätsvårigheter hos barn genom samtal, information och vägledning till föräldrar utifrån varje enskilt barn och familjs behov.

Föräldrarnas iakttagelser och frågor uppmärksammas, utforskas och bemöts.

Tidig information och samtal med föräldrar generellt om:

  • Barns ätutveckling.
  • Barns smakupplevelser.
  • Riskfaktorer för ätsvårigheter.
  • Att främja en god ätutveckling.

För alla vid behov

Erbjuda ett utökat stöd till de föräldrar som upplever problem med barnets ätande.

Stödet kan bestå av:

  • Föräldrasamtal om matsituationen inklusive noggrann anamnes.
  • Uppföljning av föräldrasamtal

För alla vid behov

När är det dags att söka utökad hjälp?

Vid kvarstående eller ökande problem erbjuds remiss till annan vårdgivare.

Cirkeln längst till vänster med frågetecken symboliseras av någon känd eller okänd orsak som sätter igång ätsvårigheter. Att pilarna går åt båda hållen visar den ömsesidiga påverkan av de olika faktorerna.

Till toppen av sidan