Bemötande inom barnhälsovården

Bemöta föräldrars oro

Att tänka på i mötet med föräldrar som känner oro. En vanlig oro är att barnet inte växer ordentligt. Exempel på samtal om oro för att barnet äter för lite.

Till toppen av sidan