Bemötande inom barnhälsovården

Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

Hur man kan bemöta föräldrar på ett sätt som skapar en förtroendefull vårdrelation och stärker dem i deras föräldraskap. Exempel på samtal vid det första hembesöket.

Till toppen av sidan