Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

BEMÖTANDE

I mötet med barnfamiljen är det betydelsefullt att BHV-sjuksköterskan utgår från föräldrarnas upplevelser och utifrån ett barnperspektiv.

Den hälsofrämjande ansatsen inom barnhälsovården har som mål att stärka föräldrar i föräldraskapet genom att vara lyhörd för deras behov; att bli sedda, bekräftade och lyssnade på. Att ha ett jämlikt förhållningssätt gentemot föräldrarna bidrar till en tillitsfull kontakt med BHV-sjuksköterskan vilket är grunden för föräldrastöd.

En annan viktig del i kontakten med föräldrarna är att visa respekt för deras kännedom om barnet och betrakta dem som experter på sitt barn medan professionen har djupare kunskaper om barns utveckling och behov i allmänhet (1).

Hembesök - första mötet

Hembesök i nyföddhetsperioden är vanligtvis det första mötet mellan BHV-sjuksköterskan och den nyblivna familjen. Att bli förälder brukar innebära en stor förändring i livet. Som besökare i familjens hem finns det bättre förutsättning att bygga upp en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och familjen än om första besöket sker på mottagningen. Det är en stor fördel att möta barn och deras föräldrar i deras vardagsmiljö och se samspelet dem emellan (2).

I mötet med barnfamiljen är det betydelsefullt att BHV-sjuksköterskan utgår från föräldrarnas upplevelser och utifrån ett barnperspektiv, BHV-sjuksköterskan ska inte överrösa föräldrarna med goda råd som inte är efterfrågade. En av de inledande frågorna i mötet kan vara "vad är viktigt för er att vi pratar om i dag?"

Samtalsguide - första hembesöket

Samtalsguide - något av de första besöken på BVC

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan