Bemötande inom barnhälsovården

När något allvarligt händer i en barnfamilj

BHV-sjuksköterskan får ofta frågor från föräldrar när det inträffat en dramatisk händelse eller upplevelse. Många föräldrar kan hantera situationen om de får konkret vägledning.

Till toppen av sidan