Fortbildning för BHV-personal

Filmer om hälsobesök i olika åldrar

Fokus i filmerna ligger på den somatiska undersökningen, men de framhåller även en hälsofrämjande hållning.

Till toppen av sidan