Fortbildning för BHV-personal

Vaccination

Filmer om vaccinationer inom barnhälsovården.

Om vacciner

Filmen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken. Den visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Injektionstekniker

Instruktionsfilm för intrakutan injektion:

Global Health Media Project

 

Till toppen av sidan