Metoder och riktlinjer

Samverkan med andra verksamheter

Översiktssida för innehåll om samverkan med andra verksamheter som förskola, familjecentraler och tandhälsovården.

Innehåll

Visa innehåll som:
Samarbete barnhälsovård och tandhälsovård

Om tandhälsans betydelse för barnets allmänna hälsa och varför ett bra samarbete med tandvården är viktigt.

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola

Förskolans personal ska kunna vända sig till BHV-sjuksköterskan för att få stöd och råd i frågor som rör barnens hälsa. En förutsättning för att kunna samverka är att det finns ett uppdrag och att särskild tid avsätts.

Utbrottshantering inom förskolan – handlingsplan

Rutiner för att förhindra smittspridning och när förskolan ska kontakta sjukvården vid utbrott av smitta.

Familjecentraler

Beskrivning av familjecentralens verksamhet, syfte, mål och förutsättningar för samverkan. Förslag på samverkansavtal och viktiga komponenter för en lyckad verksamhet.

Borsta tänderna på förskolan

Samarbete mellan förskola och barnhälsovård är viktigt för att förebygga kariesproblem hos barnen.

Till toppen av sidan