Samverkan med andra verksamheter

Familjecentraler

Beskrivning av familjecentralens verksamhet, syfte, mål och förutsättningar för samverkan. Förslag på samverkansavtal och viktiga komponenter för en lyckad verksamhet.

Till toppen av sidan