Samverkan med andra verksamheter

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola

Förskolans personal ska kunna vända sig till BHV-sjuksköterskan för att få stöd och råd i frågor som rör barnens hälsa. En förutsättning för att kunna samverka är att det finns ett uppdrag och att särskild tid avsätts.

Till toppen av sidan