Referenser - Samverkan barnhälsovård och förskola

  1. Skolverket (2017). Barn och grupper.
  2. Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket;
  3. Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Stockholm: Socialstyrelsen
  4. Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården, 2017
Till toppen av sidan