Strategier och kvalitetssäkring

Amningsstatistik

Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

Mätålder Mätintervall (fr.o.m.-t.o.m.)
1 vecka Utskrivning BB - 2,5 v (18 d)
2 månader  1 m + 2 v (44 d) - 2 m + 3 v (82 d)
4 månader  3 m + 2 v (105 d) - 4 m + 3 v (143 d)
6 månader  5 m + 2 v (167 d) - 7 m (213 d)
8 månader  7 m + 2 v (227 d) - 9 m (274 d)
12 månader 11 m (335 d) - 14 m (426 d)

 

Till toppen av sidan