Centrala barnhälsovårdsenheter

STRATEGIER OCH KVALITETSSÄKRING

Centrala barnhälsovårdsenheternas bemanning, funktion och syfte.

I de flesta landsting och regioner finns en central barnhälsovårdsenhet. Enheten består av barnhälsovårdsöverläkare, sjuksköterska, mödra-barnhälsovårdspsykolog som vårdutvecklare eller samordnare samt assistent. Andra kompetenser som kan finnas som vårdutvecklare i teamet är dietist, logoped och fysioterapeut.

Enheten har i sitt landsting och region i uppdrag att utbilda barnhälsovårdspersonal, ansvara för verksamhetsutveckling, följa kvaliteten, utveckla metoder och ge metodstöd samt bevaka och följa barns hälsa ur ett befolkningsperspektiv. Uppdraget kan skilja något mellan olika landsting och regioner.

Till toppen av sidan