Strategier och kvalitetssäkring

Dokumentation och journalföring

Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras. Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och offentlighetslagen.

Till toppen av sidan