Strategier och kvalitetssäkring

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är en jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Uppgifterna i registret används som underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete, för verksamhetsutveckling och för forskning.

Syftet med registret är att kontinuerligt kunna:

  • förbättra kvaliteten på dagens barnhälsovård
  • följa täckningsgraden i den svenska barnhälsovården utifrån principen om alla barns rätt till hälsovård och alla barn och föräldrars rätt till undervisning om barnhälsovård
  • vidareutveckla och evidensbasera de metoder och arbetssätt som ska användas i framtiden
  • göra jämförelser över landet
  • följa utvecklingen av och förändringar i hälsoläget bland barn nationellt, regionalt och lokalt
  • beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen.

Läs mer om BHVQ och förbättringsarbete

Barnhälsovårdsregistret

Förbättringsarbete inom barnhälsovården

Barnhälsovårdens kvalitetsindikatorer

Insamling av data från digitala journalsystem

Till toppen av sidan