Referenser - Teamarbete i barnhälsovården

 1. Wheelan, S. A. Att skapa effektiva team. Studentlitteratur; 2014.
 2. Köhler, M. Reuter, A. Hälsofrämjande möten på barnavårdscentralen kapitel; Från barnhälsovård till palliativ vård. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 3. Vägledning för barnhälsovården Socialstyrelsen 2014
 4. Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet. Teamarbete och förbättringskunskap - två kärnkompetenser för god och säker vår. 2013.
 5. Sandberg, H. Det goda teamet. Studentlitteratur; 2006.
 6. WHO. Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care. Alma-Ata: USSR; 1978.
 7. Cronenwett, L. Team work - Collaboration, Medicinska Riksstämman; Förbättringskunskap & Teamarbete. Göteborg: 2013.
 8. Jaruseviciene, L., Liseckiene, I., Leonas, V., Kontrimiene, A., Jarusevicius, G., Velez Lapâo, L. Teamwork in primary care: perspectives of general practitioners and communtiy nurses in Lithuania. BMC Family Practice.
 9. Lannér Swensson, A. Samspelet i spädbarnsfamiljen - Att främja en trygg anknytning. Gothia fortbildning; 2013.
 10. Socialdepartementet. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 2010.
 11. Hansson, A., Arvemo, T., Markund, B., Gedda, B., Mattsson, B. Working together - primary care doctors´and nurses´attitudes to collaboration. Scandinavian Journal of Public Health. 2010;78-85.
Till toppen av sidan