Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Kontakt

Har du synpunkter eller frågor på innehållet eller vill du rapportera ett fel på webbplatsen?

Kontakta redaktionen

Rikshandboken i barnhälsovård vänder sig till professionen. Ange gärna yrkestitel och arbetsplats när du mejlar till oss.

Redaktionen hanterar inte frågor från privatpersoner. Har du frågor om ett barn eller din egen hälsa kontakta en barnavårdscentral, BVC, och/eller 1177.

Läs mer om GDPR och behandling av personuppgifter på inera.se

GDPR-godkännande

Teknisk support och felanmälan

Behöver du teknisk support  kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning.

Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Ineras support: Felanmälan och användarstöd - Inera eller ring 0771 - 25 10 10

Rikshandbokens besöksadress

Inera AB | Organisationsnummer: 556559-4230 | Besöksadress: Hornsgatan 20, Stockholm | Postadress: 118 82 Stockholm | Paket och Gods levereras till Söder Mälarstrand 1-11

Till toppen av sidan