• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Barnsäkerhet - översikt

Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Om elsäkerhet, säkerhetskrav för leksaker, skadliga kemikalier, bränn- och skållskador, kvävning och förgiftning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Att förebygga bränn- och skållskador

  Bränn- och skållskadeolyckor ger ofta allvarliga skador med långvarigt vårdbehov. Barn under fem år är särskilt utsatta för brännskador. Barn som ännu inte fyllt ett är särskilt utsatta för skållskador.

 • Att främja elsäkerhet

  Barn kan sticka ner fingrar i belysningars lamputtag och peta in metallföremål i vägguttag. Skadorna efter en elolycka är ofta allvarlig. Kunskap om elsäkerhet är därför livsviktig.

 • Säkra leksaker

  Flera säkerhetskrav ställs på leksaker till barn. Leksakstillverkare har enligt särskilda EU-direktiv och den svenska leksakslagen ansvar för att produkten är säker.

 • Att förebygga kvävning

  Kvävningsorsaker varierar med barnets ålder. Utgå alltid från föräldrarnas erfarenheter, tankar och funderingar i föräldrasamtal.

 • Att förebygga förgiftning och skador orsakade av kemikalier

  Barn är mer känsliga för kemikaliers påverkan än vuxna, eftersom många organ inte är färdigutvecklade. Därför är det viktigt att minimera mängden farliga ämnen som barnet utsätts för.

 • Kemikalier i barns miljö

  Barns kroppar är mer känsliga för kemikalier än vuxnas. Kemikalier kan ha negativa konsekvenser på barnets utveckling och hälsa. Det är viktigt att prata med föräldrar om hur de kan förebygga att kemikalier inte skadar barnet.

Mer på Rikshandboken

Samtal om barnsäkerhet

Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

Barn som växer upp i eller besöker en lantbruksmiljö har högre risk att råka ut för olyckor än barn i andra uppväxtmiljöer. Det är därför viktigt att lära ut ett säkerhetstänkande redan från tidig ålder.

Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Till toppen av sidan