Nytt i barnhälsovården

Barnsäkert – studie om SEEK-modellen

Ny avhandling om att använda SEEK-modellen i svensk barnhälsovårdskontext för att tidigt identifiera psykosociala riskfaktorer i barns uppväxtmiljö.

Maria Engström (Specialistsjuksköterska och vårdutvecklare för barnhälsovården i Region Uppsala)  disputerade den 29 september 2023 med avhandlingen ”BarnSäkert: Studies of the Safe Environment for Every Kid model in the Swedish Child Health Services for early identification of psychosocial risk factors in the home environment of young children”. Det övergripande syftet med avhandlingen var att utvärdera SEEK-modellens validitet, kliniska nytta och resultat när den tillämpas inom den svenska barnhälsovården.

Avhandlingens slutsatser

Resultaten från studierna i avhandling tyder på att SEEK-modellen, såsom den tillämpats i dessa studier, har en hög grad av validitet och klinisk användbarhet i en barnhälsovårdsmiljö. SEEK-sjuksköterskornas erfarenhet visade att SEEK-modellen var till hjälp i deras dagliga arbete. Resultaten visar också på behov av utveckling gällande föräldraformulärets känslighet för våld i nära relationer och hur BHV-sjuksköterskorna hanterar föräldrar med alkoholproblem.

Resultaten visade dock att många föräldrar var villiga att diskutera problem gällande barnsäkerhetsfrågorna, ekonomiska bekymmer, nedstämdhetssymtom, föräldrastress, våld i nära relationer och riskbruk av alkohol i en förtroendefull relation med BHV-sjuksköterskan och att det sannolikt gav möjligheter till hjälp som annars hade missats.

Länk till avhandlingen: BarnSäkert: Studies of the Safe Environment for Every Kid model in the Swedish Child Health Services for early identification of psychosocial risk factors in the home environment of young children

Till toppen av sidan