Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Digitala medier och barns hälsa

Barnläkarföreningens senaste rekommendationer angående användning av digitala medier för barn i åldrarna 0-5 år.

Barnläkarföreningen har publicerat rekommendationer om skärmanvändning för barn 0-5 år: Barnläkarföreningens rekommendationer gällande digitala medier för barn 0-5 år

Folkhälsomyndigheten och Statens Medieråd har fått i uppdrag att utreda sambandet mellan barns skärmanvändning, deras fysiska och psykiska hälsa och kognitiva utveckling. En kunskapsöversikt ska presenteras i juni 2024 och under 2024-2025 kommer rekommendationer och vägledning att publiceras. Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp kommer att vara representerad i det arbetet.  Det kunskapsunderlag som finns på Rikshandboken kommer att uppdateras när den utredningen är klar.

Läs mer på Rikshandboken: Skärmvanor för barn 0-6 år

Till toppen av sidan