Nytt i barnhälsovården

Film om samverkan mellan barnhälsovård och förskola

Informationsfilmen beskriver barnhälsovårdens uppdrag och hur samverkan och samarbete mellan barnhälsovård, förskola och familj kan se ut. Filmen kan till exempel visas för förskolans personal på  APT.

Film om samverkan mellan barnhälsovård och förskola - Västra Götalandsregionen

Syftet med filmen är att ge förskolan ökad kunskap om barnhälsovårdens uppdrag och öka verksamheternas förutsättningar till ett samordnat stöd till familjer i tidigt skede, för att gynna barns hälsa och utveckling.

I filmen berättar barnhälsovårdssjuksköterskorna Cecilia och Sarah hur ett 2,5-årsbesök och ett 4-årsbesök på BVC går till. Filmen tar också upp hur man gör en SIP (samordnad individuell plan). I slutet av filmen finns ett par frågor som kan användas för fortsatt dialog om samverkan mellan förskolan och barnhälsovården. 

Filmen togs fram år 2022 av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Till toppen av sidan