Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Nytt i barnhälsovården

Information om förskolan från Skolverket

Skolverket har gett ut information om förskolan på olika språk. Informationen finns både som film och i skriftligt format. Det finns även ett samtalsstöd som barnhälsovården kan använda sig av  som riktar sig till olika professioner som möter barn 1-6 år.

Till toppen av sidan