Nytt i barnhälsovården

Samhällets stöd till de yngsta barnen

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett material som beskriver vilket slags stöd, familjer med små barn, kan få av samhället. 

figurer av människor i olika storlekar som går runt på en jordglob. man ser en förstorad tand på bilden som föreställer tandvård

Samhällets stöd till de yngsta barnen och deras föräldrar, handlar bland annat om tillgång till barnhälsovård, mödrahälsovård och tandvård. Information om vilka hälsofrämjande insatser som samhället erbjuder,  finns beskrivna i en folder, som kan delas ut till alla föräldrar med små barn.

 Foldern finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, somaliska och tigrinja.

Till materialet på SKR: Kraftsamling hälsofrämjande insatser - SKR

 

 

Till toppen av sidan