Föräldraskapsstöd i grupp

Tema: Samspel och anknytning

Tema för föräldragruppsträff som syftar till att ge ökad förståelse för barns behov och samtidigt stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga. Förslag på diskussionsfrågor, hjälpmedel och material för gruppträffen.

Till toppen av sidan