Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hjärta - översikt

Hjärt-lungräddning på BVC

Ett barn som drabbas av en livshotande situation ska kunna få rätt hjälp av någon i närheten. Alla vuxna behöver kunna hjälpa barn som satt i halsen, slutat andas eller i värsta fall fått hjärtstopp.

Kedjan som räddar barn

Alla länkar i kedjan som räddar barn är lika viktiga. För att på bästa sätt kunna hjälpa ett livlöst barn måste öppen luftväg och andning prioriteras. Därför börjar du alltid med fem inblåsningar innan du larmar om ingen gjort detta tidigare. Sedan måste hjärt-lungräddning fortgå hela tiden med så få avbrott som möjligt till dess att mer hjälp kommer.

Utbildning för föräldrar och vårdnadshavare på BVC

Utbildningen Barn-HLR i samhället riktar sig till alla som inte har någon sjukvårdsutbildning. Under kursen får du lära dig att ta hand om ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp. Riktlinjerna för HLR till barn gäller från 0-18 år.

Hjärt-lungräddning till barn påbörjas alltid med fem inblåsningar. Om barnet inte visar tydliga livstecken ska sedan kompressioner och inblåsningar utföras i förhållandet 15:2 .

När HLR pågår på ett betryggande sätt ska om möjligt en hjärtstartare hämtas. Även om allvarlig rytmrubbning är mycket ovanligt (ca 10 %) kan en hjärtstartare behöva användas. Därför ingår numera träning i att använda en hjärtstartare i Barn-HLR utbildningen.

Handlingsplan: Hjärt-lungräddning barn

Utbildning för sjukvårdspersonal

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) rekommenderar att all sjukvårdspersonal går utbildningarna S-HLR barn och S-HLR vuxen. Även om man bara jobbar med barn, kan föräldrar, personal eller andra vuxna i ens närhet drabbas.

Handlingsplan: Hjärt- lungräddning barn för sjukvårdspersonal - HLR-rådet

Luftvägsstopp hos barn

Vad man gör om ett barn sätter i halsen ingår också i ovan nämnda utbildningar och bör tränas praktiskt för att ha bäst effekt. När barn sätter i halsen sker detta oftast i samband med att de leker eller äter någonting.

Tecken på att barnet satt i halsen kan vara att  barnet blir helt stilla, plötsligt börjar hosta och/eller får ansträngd andning med väsande ljud. Större barn kan ta sig om halsen då det gör ont när något fastnat

Handlingsplan:  Luftvägsstopp (pdf) - HLR-rådet

Till toppen av sidan