Hud - översikt

Urtikaria - nässelutslag

Definition, orsak, symtom och handläggning av nässelutslag.

Definiton

Urtikaria som också kan kallas nässelutslag delas in i:

  • Akut urtikaria. Varar oftast 1-3 dygn men kan ibland ha varaktighet på upp till 1-2 veckor, speciellt om den är infektionsutlöst.
  • Kronisk urtikaria. Varaktighet mer än 6 veckor i sträck.

Orsak

En hudreaktion som orsakas av frisättning av histamin och andra mediatorer med kliande, upphöjda svullnader omgivna av rodnad. Kan även ge angioödem (Quinckeödem) med svullnad av huden runt ögon eller läppar beroende på lucker vävnad och ödem i underhuden.

Utlösande faktorer [1]

  • 50 % ingen känd utlösande faktor
  • 30 % infektion
  • 20 % födoämne eller läkemedel

Ett allergen med direktkontakt med huden kan också utlösa akut urtikaria till exempel vid kontakt med pälsdjur eller växter.

Symtom

Kliande upphöjda hudutslag/kvaddlar omgivna av rodnad med eller utan angioödem (Quinckeödem). För den akuta urtikarian uppträder kvaddlarna plötsligt på ett ställe och försvinner oftast inom ett dygn för att därefter eventuellt ersättas av nya kvaddlar på andra ställen.

Barnet är oftast opåverkad i övrigt om inte urtikarian är en del av symtombilden vid anafylaktisk reaktion.

Handläggning

BHV ska vanligtvis inte behandla urtikaria. Vid rådgivning av urtikaria utan anafylaxi är det generella rådet att ge icke-sederande antihistamin, om behandlingsbehov överhuvudtaget föreligger. Ibland kan dubbel dos krävas. Kyla eller kortisonsalva kan vara effektivt för att minska klådan.

Urtikaria som delsymtom vid anafylaxi

Behandling av akut urtikaria inom BHV är endast aktuell om den är ett delsymtom vid anafylaxi efter till exempel en vaccination. Den behandlas då med intramuskulär adrenalininjektion och eventuellt upprepat enligt Anafylaxi på BVC - akuta åtgärder

Antihistamin och kortison har inte någon plats i det absoluta akutskedet inom BHV och kan inte bota en anafylaxi i första skedet. Administration av dessa läkemedel ska inte försena den akuta handläggningen med adrenalininjektion och prioriteringen att tillkalla ambulans för vidare transport till akutsjukvård från BHV.

Remittering

Remiss från BHV till barnmottagning för vidare handläggning och utredning av urtikaria ska endast skickas vid

  • misstänkt reaktion på basfödoämne
  • misstänkt reaktion på läkemedel
  • kronisk urtikaria.

Relaterad information

Utslag hos barn – Bildguide 1177.se

Till toppen av sidan