Referenser - Hjärta, femoralispulsar och lungor - undersökning

 1. Nationellt kunskapsstöd. Blåsljud hos barn. Sveriges regioner; 2019.
 2. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Sveriges regioner; 2019.
 3. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Astma hos barn. Sveriges regioner; 2018.
 4. Barnläkarföreningen. Delföreningen för allergi och lungmedicin:. Barnläkarföreningen;
 5. Barnläkarföreningen. Astma hos småbarn. Barnläkarföreningen; 2020.
 6. Barnläkarföreningen. Svensk Barnkardiologisk förening. Barnläkarföreningen; 2016.
 7. Barnläkarföreningen. Checklista för bedömning av Blåsljud hos barn över 1 (½) års ålder. Barnläkarföreningen; 2018.
 8. Barnläkarföreningen. Medfödda hjärtfel. Barnläkarföreningen; 2016.
 9. Sunnegårdh J. Barnkardiologi – en översikt. Lund: Studentlitteraturr; 2000.
 10. Kliegman R, Hartman M, Cheifetz I M. Nelson Textbook of Pediatrics (Pediatric Emergencies and Resuscitation Chapter 62). 19th ed. 2011.
 11. Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
 12. Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
 13. Sedin G, Ågren J. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
 14. Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
Till toppen av sidan