Referenser - Testiklar - undersökning

 1. Ritzén M, m fl. Nordic consensus on treatment of undescended testes. Acta pediatrica. 2007;96:638-643.

Läroböcker

 • Lundqvist P, (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur; 2013.
 • Lagercrantz H, Hellström-Westas L, Norman M. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
 • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
 • Moëll C, Gustafsson J (red). Pediatrik med elabb. Liber; 2011.
 • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.

Artiklar

 • Paediatric Urology Web book.2nd Edition published on 15/11/2014. © 2013-2014 - European Society for Paediatric Urology
 • Management of undescended testes: European Association of Urology/European Society for Paediatric Urology Guidelines. Journal of Pediatric Urology (2016) 12, 335-343
 • American Urological Association (AUA) Guideline
 • Evaluation and treatment of cryptorchidism AUA guideline
 • Omling E, m fl. How boys and testicles wander to surgery:a nationwide cohort study of surgical delay in Sweden. Pubmed 2020 sep 22;4(1).        
Till toppen av sidan