Om Rikshandboken i barnhälsovård

Tidigare enkäter

Här kan du se tidigare enkäter som Rikshandbokens användare har besvarat.

Rikshandboken frågar

Hur lämnar du synpunkter på Rikshandboken?

Enkätsvarsalternativ

Rikshandboken frågar

Var hittar du regionala tillägg på Rikshandboken?

Enkätsvarsalternativ

Till toppen av sidan