Vaccinationsprogram och vacciner som ingår

Tidigare vaccinationsprogram

Scheman över tidigare vaccinationsprogram; vilket år de infördes, upphörde och eventuellt återinfördes.

Ojämn spridning av vaccinationer

Många vaccinationer infördes inte samtidigt i hela landet trots centrala rekommendationer. Detta är särskilt tydligt vad gäller difteri och tetanus där vaccination trots rekommendationer under 1940-talet inte fick allmän spridning förrän i mitten av 1950-talet. Vaccinationen mot enbart mässling under 1970-talet fick ett ojämnt genomslag med mycket stora lokala variationer.

Vaccinationerna mot polio och senare mässling-påssjuka-röda hund, haemophilus influenzae typ b och acellulära kikhostevaccinet slog alla igenom inom ett års tid.

Vaccination mot pneumokocker infördes 2009 i det nationella vaccinationsprogrammet men i flera regioner påbörjades införandet från 2007 och framåt. 

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det nationella vaccinationsprogrammets allmänna del 2010 men på grund av upphandlingsjuridiska frågor försenades det till årsskiftet 2011/2012 innan det kom igång.

Vaccination mot hepatit B erbjöds lokalt på flera håll i landet innan Folkhälsomyndigheten 2016 rekommenderade vaccination till alla spädbarn.

Vaccination mot Rotavirus infördes lokalt i flera regioner innan vaccinationen infördes 2019 i vaccinationsprogrammet för barn.

Difteri, stelkramp, kikhosta

Difteri + Stelkramp
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
3-12 månader
3 doser
1940-talet, (difteri) 1986 3, 5, 12 månader 1986
Dos 4: 7-8 år  1965 1977    
Dos 4: 10 år 1977  2007  (barn födda till och med 2001)  
Dos 4: 5-6 år
Dos 5: 14-16 år
2007
 
2016    
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016   Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016
Kikhosta
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Helcellsvaccin
3-6 mån, 3 doser
1950-talet  1979     
Acellulärt vaccin
3-12 mån, 3 doser
1996   3, 5, 12 mån 1996 
Acellulärt vaccin
Dos 4: 10 år
2005   (barn födda till och med 2001)  
Acellulärt vaccin
Dos 4: 5-6 år
Dos 5: 14-16 år
2007  2016 5-6 och 14-16 år, barn födda
från 2002
 
Acellulärt vaccin
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016   Acellulärt vaccin
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016

Polio

Polio 
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
9-18 mån
3 doser
1957    3, 5, 12 mån  1986 
Dos 4: 7-8 år 1957 1977    
Dos 4: 5-6 år 1977 2016 5-6 år  
Dos 4: 5 år 2016   5 år 2016

Mässling, påssjuka, röda hund

Mässling
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
18 mån - 12 år, 1 dos, (låg vaccinationstäckning) 1971  1982  Se MPR  Se MPR 
Röda hund
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
12 år flickor, 1 dos 1974  1982  Se MPR  Se MPR 
Mässling, påssjuka, röda hund (MPR)
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
18 mån, dos 1 1982   18 mån  1982 
12 år, dos 2 1982 2007 (barn födda till och med 2001)  
6-8 år, dos 2 2007 2016 6-8 år
barn födda från 2002
 
Åk 1-2, dos 2 2016    Åk 1-2, dos 2 2016

Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Haemophilus influenzae B
 Program  Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan

3-12 månader
3 doser
Erbjuds upp till 6 års ålder

 1992   3, 5, 12 månader
Erbjuds upp till 6 års ålder
1992

Pneumokocker

Pneumokocker
Program Infördes Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
3-12 mån
3 doser Konjugatvaccin
2009   3, 5, 12 mån  2009 
Erbjuds upp till 6 års ålder  2016   Erbjuds upp till 6 års ålder 2016
Efter 2 års ålder
Konjugatvaccin/
Polysackaridvaccin
1994   Riskgrupper 1994

Humant papillomvirus (HPV)

Humant papillomvirus (HPV)
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
10 - 12 år
3 doser
flickor födda 1999
och senare
2010
(kom igång
2011/2012)
2014 (3 doser)

Flickor

 

2010

2 doser (ålder under 15 år)

2015 2015

2 doser (ålder under 15 år)

2015
Åk 5-6 2016 Aug 2019    

Erbjuds upp till 18 års ålder

2016   Erbjuds upp till 18 års ålder 2016
Pojkar födda 2009 och senare Sept 2019   Pojkar födda 2009 och senare Sept 2019
Åk 5 Sept 2020   Åk 5, 2 doser (ålder under 15 år),
flickor födda 1999 och senare samt pojkar födda 2009 och senare
Sept 2020

Hepatit B

Hepatit B
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
3 doser (4 om smittad mor) 1996    Riskgrupper  1996 
0-1 år (alla spädbarn) 2016   Riskgrupper  2016

Rotavirus

Rotavirus
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan

6 v-3 mån, 2 doser eller
6v-5 mån, 3 doser (beroende på vaccin)

2019   6 v-3 mån, 2 doser eller
6v-5 mån, 3 doser
(2-dos vaccin nationellt upphandlat)
2019

Tuberkulos

Tuberkulos 
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Nyfödda, 1 dos 1940-talet  1975  Riskgrupper  1986
14-15 år med negativt
tuberkulintest, 1 dos
1940-talet 1986    

Smittkoppor

Smittkoppor
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Spädbarn och småbarn 1816  1976     

Ordinarie vaccinationsschema för de som är födda 1986-2001

 Ålder Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio och Hib
Mässling, påssjuka,
röda hund
Tuberkulos (BCG)  Hepatit B 
 Nyfödda     Till riskgrupper.
Normalt efter 6 månader.
Vid påtaglig risk
vaccination från första levnadsdagarna   
Till riskgrupper.
Från 0 år och uppåt  
 3 mån I  
 5-6 mån II  
11-12 mån III  
18 mån   I    
5-6 år Polio      
10 år Difteri, stelkramp och kikhosta IV      
12 år   II    

Till toppen av sidan